Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czy mężczyźni też mogą być ofiarami przemocy? Część pierwsza

20 grudnia 2016

Wbrew pozorom mężczyźni też padają ofiarą przemocy w rodzinie. Chociaż głównie jest to przemoc psychiczna. Nie zmienia to jednak faktu, że ciągle jeszcze mało który z nich szuka pomocy, ponieważ zwykle wstydzą się tego, że są źle przez żonę traktowani. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący przemocy wobec mężczyzn. Przeczytaj go koniecznie!
Od czego zależy to, czy mężczyzna może paść ofiarą przemocy społecznej?
Zacznijmy od tego, że każdy człowiek, niezależnie od płci i charakteru może na swojej drodze spotkać osobę stosującą przemoc. W zasadzie każdy mężczyzna może paść ofiarą przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Od cech charakteru (między innymi i w pewnym stopniu) zależy to, jak długo w takiej sytuacji tkwi i czy potrafi się z niej wyzwolić. Zastanawiasz się dlaczego w pewnym stopniu? No cóż, nierzadko bywa tak, że ofiara przemocy nie ma jasności co do tego, czy rzeczywiście zachowanie partnera jest, czy nie jest przemocą. Poza tym przemoc psychiczna ma to do siebie, że skutkiem jej jest, między innymi, zmiana sposobu myślenia, a w efekcie granice tolerancji pewnych zachowań przesuwają się.
Kto jest najbardziej podatny na przemoc?
Przede wszystkim „łatwiej” ulec przemocy osobom, które już kiedyś doświadczyły przemocy lub były świadkiem przemocy w diadzie (parze) rodziców. Oczywiście Nnajczęściej (bo bywa i odwrotnie) osoby te, już wchodząc w związek mają przesunięte granice dla tolerowania przemocowych zachowań (uważając wiele z niedopuszczalnych zachowań za normę) i doświadczenia znoszenia takiego traktowania. Bardzo ważne jest też otoczenie społeczne, w którym się wychowujemy i w którym aktualnie żyjemy – jego normy, obyczaje i rozmaite przekonania dotyczące związku. Jak już mówimy o charakterystyce mężczyzny szczególnie podatnego na przemoc w związku, to można by tu wymienić zależność, lękowość, niskie poczucie własnej wartości, lęk przed porzuceniem, łatwość popadania w poczucie winy, ale to tylko część elementów osobowości, które mogą, ale nie muszą być odpowiedzialne za niemożność szybkiego wyjścia z sytuacji przemocy.
Przyczyny przemocy w rodzinach
Generalnie rzecz ujmując przemoc, rozpatrywana zarówno w aspekcie sprawcy, jak i ofiary, jest tematem niezwykle złożonym. Dlatego można powiedzieć, że wiele zależy zarówno od doświadczeń i cech nabytych jeszcze w dzieciństwie, jak i „siły i pomysłowości” sprawcy. Jednak mechanizmy działające w relacjach oprawca – ofiara są bardzo złożone.
Czym charakteryzuje się kobieta, która stosuje przemoc wobec mężczyzn?
Co do tego, jak wyglądałaby taka kobieta to można by ją scharakteryzować jako taką, która ma tendencje do przedmiotowego traktowania innych ludzi (nie wchodzi w związki uczuciowe, choć łatwo je nawiązuje), bezosobowy stosunek do seksu (mężczyznę traktuje przedmiotowo), słabo rozwinięte poczucie wstydu, winy, lęku, empatii i odpowiedzialności.